Huvitegevuses osalemise kinnitamine

Lugupeetud lapsevanem

Kätte on jõudmas aeg, mil tuleb kinnitada lapse osalus huviringis.
Seda saab teha alates 1. oktoobrist järgmisel lehel, kasutades ID kaarti: www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus