Avaldused.

SK Kiirus kergejõustikukooli õppeleping

Spordiklubi Kiirus ÕPPELEPING lisa 2 (õppekava): leitav EHISes koodiga 189498.

Õppemaksu infoleht

Õppemaksu info.

Spordiklubi Kiirus Kergejõustikukooli astumiseks on vajalik sõlmida õppeleping õpilase esindaja (või täisealise õpilase) ja Spordiklubi Kiirus vahel, mida on võimalik kodulehelt ise välja trükkida (http://kiirus.eu/treeningud/avaldused/) või treeneri käest endale võtta ja ära täita (kaks eksemplari) ning Kergejõustikukooli treenerile tagasi tuua. Üks eksemplar jääb Kergejõustikukooli, teise saab õpilane treeneri käest Spordiklubi esindaja poolt allkirjastatult tagasi.

Spordiklubi Kiirus Kergejõustikukooli algettevalmistuse treeningute igakuine õppemaks on 36 €, mis tuleb tasuda õppelepingu sõlmimisest 30 päeva jooksul Spordiklubi Kiirus arveldusarvele SEB pangas EE551010220263280220. Järgnevate kuude eest tuleb õppemaks tasuda eelneva kuu 28. kuupäevaks (näiteks detsembri eest tasutakse 28. novembriks).

Palume maksekorraldusele märkida järgmine info: õpilase nimi, isikukood ja periood, millest eest õppemaks tasutakse.

Näiteks: Jüri Jalakas, 5080101010, detsember 2022

Õppemaksu tasutakse pideva õppe-treeningtegevuse eest kogu aasta vältel.  Esimene kuu treeninguid on tasuta. Ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta Spordiklubi Kiirus Kergejõustikukooli õpilast õppemaksu maksmisest. Juhul, kui õpilane ei ole osalenud õppe-treeningtegevuses ühes kuus rohkem kui 20 järjestikkusel kalendripäeval tervislikel põhjustel, ja õpilase esindaja (või täisealine õpilane) teavitab sellest Spordiklubi Kiirus juhatajat Marko Ansipit taasesitamist võimaldavas vormis, siis vabastatakse õpilane antud kuu õppemaksust.

Treeningulaagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.

Õppelepingu sõlmimisel on õppemaksu maksjal õigus Kergejõustikukoolile tasutud õppemaks enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.